Denna sajt uppdateras inte längre.

Om Wood – the heart of Småland

 Småland

Småland är en region där trä och trärelaterade företag har stor betydelse. Här finns allt från de små designföretagen och snickerierna till de stora producerande företagen. Forskning, utbildning och utveckling finns också i regionen. Trä betyder jobb, inkomster och möjligheter för framtiden. Trä är Smålands hjärta.

Gemensam strategi

För att stödja och stimulera utvecklingen av den trärelaterade industrin antog de tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland under sommaren 2011 den småländska trästrategin. Genom fokuserat och strukturerat arbete ska träindustrins attraktionskraft öka.

Sex prioriterade områden har valts ut för arbetet de närmaste åren:

 • Profilering av Träregion Småland
 • Företagsforskarskola
 • Branschråd trä i Småland
 • Coachning och uppsökande verksamhet
 • Finansieringsmöjligheter till framtida projekt i Småland
 • Koordinering av insatserna inom strategin

Wood – The heart of Småland

Det samlande begreppet Wood – The heart of Småland är en grund för att lyfta fram den trärelaterade industrin som en framtidsbransch med innovativa produkter med ökat kunskapsinnehåll.

Länk till logotyper

Vem står bakom kraftsamlingen?

Regionförbunden och länsstyrelserna i de tre Smålands-
länen leder och samordnar arbetet. Träcentrum, Möbelriket och Virserums Konsthall samt Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping är viktiga genomförare. TMF, GS-facket och Arbetsförmedlingen liksom ett stort antal företag stödjer aktivt arbetet.

Målgrupper

Direkta målgrupper: 

 • Företag inom den trärelaterade industrin i Småland
 • Samtliga kommuner i Småland
 • Offentliga och privata byggare
 • Nationella aktörer
 • Media: lokalt, regionalt och nationellt

De indirekta målgrupperna är utbildningar samt allmänheten, framför allt ungdomar. Myndigheter, företag, skolor och intresseorganisationer kommer att involveras för att lyfta varumärket Wood – The heart of Småland och göra det till ett välkänt begrepp.

Wood – The heart of Småland kommer att synas vid exempelvis Stockholm Furniture Fair, utställningen TRÄ 2013, Träslaget, Möbelriksdagen, Almedalsveckan, Träets år i skolan, Träets år i kommunen och i samband med en rad andra aktiviteter i och utanför Småland.

Framtid

Småland ledande i Europa

Smålands gemensamma trästrategi formulerar visionen ”Småland är 2020 en ledande träregion i Europa”. Med insatserna 2012-2014 tar vi ett första steg för att nå visionen.