Profilering av Träregion Småland

Möbelriket, Konsthallen i Virserum och Träcentrum har tillsammans i uppdrag att under tre år genomföra marknadsföringsinsatser för att profilera Träregion Småland.

De tre mötesplatserna gör redan idag omfattande marknadsföringsinsatser, var och en inom sitt specifika kompetensområde. Det nya uppdraget handlar om att förstärka arbetet genom samverkan och gemensamma aktiviteter.

Profileringen kommer bl a att genomföras genom en mobil utställning, presentationsmaterial i olika former och en gemensam logotyp och grafisk identitet. Profileringen kommer att särskilt knytas till de stora händelser som redan är etablerade, t ex Möbelriksdagen, Möbelmässan, Trä 2013, Träslaget, Almedalsveckan osv.