Koordinering av insatserna i Träregion Småland

Träregion Småland är ett omfattande handlingsprogram med ett antal delprojekt med olika inblandade parter. För att hålla ihop hela arbetet och styra mot den gemensamma visionen har en samordnare tillsatts. Samordnarens uppgift är att som processledare hålla ihop helheten i Träregion Småland och att se till att alla delprojekt behåller fokus och genomförs enligt de intentioner som huvudmännen har.

För mer information kontakta
Mikael Pekkari
mikael.pekkari@rfkl.se

0480-44 83 88
0725-41 59 89

Regionförbundet i Kalmar
Box 762
391 27 Kalmar