Finansieringsmöjligheter till framtida projekt i Småland

Alla de fyra första punkterna i Trästrategin kommer att generera uppslag till nya projekt och aktiviteter. Som beredskap för att snabbt komma vidare med dessa uppslag har Regionförbunden och Länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län satt pengar i en gemensam pott med pengar just för initiering av nya trärelaterade projekt och aktiviteter.

För mer information om detta delprojekt kan du kontakta Mikael Pekkari, mikael.pekkari@rfkl.se 0480-44 83 88,0725-415989 Regionförbundet i Kalmar, Box 762, 391 27 Kalmar

Länk till ansökningshandlingar (extern länk till Regionförbundet i Kalmar läns hemsida)