Coachning och uppsökande verksamhet

Träcentrum har fått ett långsiktigt uppdrag att ansvara för genomförandet av riktade insatser mot företag, företagsnätverk och enskilda personer för att stödja i första hand små och medelstora företag.

Insatserna rör sig om coachning och mentorsarbete vid olika utvecklingsarbeten. Inledningsvis genomförs en behovsanalys där Träcentrum tillsammans med företagen diskuterar igenom olika verksamhetsområden utifrån ett nuläge med fokus på hur framtiden förväntas bli. Därefter sammanställs en handlingsplan som företaget kan gå vidare med. Träcentrum fungerar som coach och bollplank i den fortsatta processen och hjälper företagen att hitta externa kompetenser för ett genomförande. Vid behov kan Träcentrum också hjälpa företagen med att se över ev extern medfinansiering och offentliga stöd för olika utvecklingsinsatser.

En viktig del kommer att vara att koppla ihop företagen med de resureser som finns inom högskolor, universitet och forskningsinstitut.

För mer information kontakta Kristina Fagerström på tel 0380-55 43 16 eller kristina@tracentrum.se

Coachingprojektet medfinansieras av Träregion Smålands samt av: