Branschråd trä i Småland

Träindustrin kommer som så många andra branscher att behöva många nya medarbetare de kommande åren. Branschråd trä i Småland är en sammansättning av Regionförbund och Länsstyrelser från de tre Smålandslänen, Arbetsförmedlingen, GS-Facket och TMF. Branschrådets uppdrag är att hitta vägar för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Först måste man veta vilka specifika behov som finns hos träindustrins olika inriktningar. Sedan måste man säkerställa att det finns relevanta utbildningar. Sist men inte minst måste man jobba för att väcka intresse hos ungdomar och vuxna att söka sig till branschen och de utbildningar som genomförs.

Branschråd trä i Småland har många intressanta uppgifter att ta tag i framöver.

Vill du veta mer om Branschråd trä i Småland kan du kontakta Mikael Pekkari, mikael.pekkari@rfkl.se 0480-44 83 88,0725-415989