Ett nästa steg för Träregion Småland.

Tisdagen den 9 september genomförde Träregion Småland en workshop på Flexator i Anneberg.  Syftet var att klargöra och förankra ett nästa steg för programmet. Arbetet inleddes med en rundvandring i fabriken och därefter presenterades en del av alla genomförda aktiviteter.

Eftermiddagen avslutades med en dialog om den kommande inriktningen inom Träregion Småland av de drygt 40 deltagarna som slöt upp på Flexator.