Kick-off och Framtidsverkstad Smart Housing Småland


Smart Housing Småland vann i juni i år Vinnovas Vinnväxt-utlysning som innebär finansiering för en innovationsmiljö som skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i trä och glas. Ett intensivt arbete för att starta upp innovationsmiljön har pågått under hösten. Den 10e december sker den officiella kick-offen på Linnéuniversitetet med mingel och invigning av Smålands tre landshövdingar. Dagen efter sker en framtidsverkstad där agendan för innovationsmiljön det närmaste året sätts.

Kick-offen, som lockar en bit över 100 personer bjuder, förutom invigning av alla tre landshövdingarna, även på inspiration från Anders Josephsson, politiskt sakkunnig hos bostadsministern på Socialdepartementet, Magnus Silfverhielm, arkitekt och professor på Linnéuniversitetet, David Furendal, vd för Screen Interaction och Marit Werner, från programledningen för Vinnväxt-programmet, Vinnova.

          Vi kommer också att berätta om de insatser som gjorts i innovationsmiljön hittills och dessutom visa upp de första prototyperna, säger processledare Per-Erik Eriksson.

Dagen efter, den 11e december, genomförs en Framtidsverkstad där arbetet i Smart Housing Småland formas för kommande år. Framtidsverkstaden är öppen för alla företag och organisationer som vill delta i innovationsmiljöns arbete och bygger på delaktighet, kreativitet och engagemang. Tekniken användes med framgång redan i ansökningsskedet.

–          Tanken är att skapa delaktighet och engagemang för Smart Housing Småland, och en inriktning som aktörer i hela Småland kan fortsätta att stå bakom och arbeta för, säger vice processledare Marianne Grauers.

Kick-off
Linnéuniversitetets M-hus 10 december, 17-21

Framtidsverkstad
Linnéuniversitetets M-hus 11 december, 8-17

För mer information kontakta:
Per-Erik Eriksson
Projektledare Smart Housing Småland
010 516 62 66
per-erik.eriksson@smarthousing.nu

Carin Karlsson
Kommunikationsansvarig
072-503 71 48
carin.karlsson@smarthousing.nu

Smart Housing är ett initiativ som stöds och finansieras av universitetet och högskola, offentliga aktörer och företag i hela Småland samt Vinnova. För att läsa mer se www.smarthousing.nu  eller följ oss via sociala medier Twitter: Smarthousing1, Facebook: Smart Housing Småland

Arbetet med Smart Housing Småland igång

Efter det fantastiska beskedet att Smart Housing Småland är en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxt-utlysning börjar arbetet. Processledningen hade sin första träff på Teleborgs slott 19-20/8. Det blev två roliga men mycket intensiva dagar. Gruppen var eniga om att det är full fart framåt som gäller och att det är av stor vikt att flera av de insatser som omnämns i aktivitetsplanen i ansökan kommer igång. Med anledning av det läggs en hel del förslag fram till styrgruppens första möte den 4/9.

Läs mer på Smart Housing Smålands hemsida.

Följ Smart Housing Småland genom att prenumerera på nyhetsbrevTwitter, Facebook: ”SmartHousing Småland” på Instagram som ”smarthousing”.

Smart Housing Småland vinnare av Vinnväxt

Smart Housing logotypIdag vid lunch stod det klart att Smålands ansökan om att utveckla innovationsmiljön Smart Housing blir en av tre vinnare i Vinnovas stora Vinnväxt-program. Vinsten betyder att Småland har möjlig finansiering under 10 år för att utveckla företagande, forskning och innovationer inom ramen för Smart Housing. Bakom ansökan står regionförbund, länsstyrelser, universitet, forskningsinstituten SP och Glafo samt företag i hela Småland.

–          Detta innebär en enorm möjlighet och satsning som kommer att bli en mycket viktig del i länens och även Sveriges tillväxt, säger Per-Erik Eriksson, SP Trä, som är processledare för satsningen.

Visionen är att Smart Housing ska utvecklas till en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Nya former av samverkan ska utvecklas mellan näringsliv, forskning och offentlig verksamhet genom bland annat miljöer för test och demonstration. Mötesplatser, affärsutvecklingsprojekt och prototyper kommer att utvecklas inom ramen för Smart Housing.

–          Redan första året kommer vi att dra igång med workshops, förstudier, företagscoachning, produktframtagning och börja etablera en prototypverkstad, säger biträdande processledare Marianne Grauers från Glafo.

Arbetet med att ta fram ansökan har skett genom största möjliga delaktighet. Över 100 personer har deltagit i öppna workshops, möten och skrivit delar till ansökan. Bland annat genomfördes tre framtidsverkstäder där företag, offentliga och akademi träffades för att skapa visioner och handlingsinriktningar till ansökan. I sitt beslut skriver Vinnova:

”Tillväxtpotentialen och viljan till förnyelse bedöms vara hög. Initiativet uppvisar hög trovärdighet kring sin genomförandeförmåga genom hög kompetens, engagemang och ett mycket starkt regionalt ledarskap för initiativet. Sammantaget är detta ett mycket väl utvecklat förslag från en region med tydliga ambitioner och bra förutsättningar för satsningen”.

Den regionala finansieringen från regionförbunden och länsstyrelserna i Småland, näringslivet samt högskolorna och instituten är tillsammans 28 Mkr för de första 3,5 åren. Totalt har Vinnova beviljat ytterligare 22 Mkr för samma period med intentionen att finansiera satsningen i 10 år.

Under sommaren börjar processledningen formera de första insatserna i arbetet och redan i höst kommer de första faserna i Smart Housing ta form.

För ytterligare information kontakta

Per-Erik Eriksson
Processledare
Per-Erik.Eriksson@sp.se
010-516 62 66

Marianne Grauers
Biträdande processledare
marianne.grauers@glafo.se

Carin Karlsson
Kommunikationsansvarig
carin.karlsson@lansstyrelsen.se
010- 223 71 48

 Ytterligare material finns också att hämta på www.smarthousing.nu.