10 doktorander till företagsforskarskolan ProWOOD

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) och Linnéuniversitetet söker tio doktorander till företagsforskarskolan ProWOOD.

Företagsforskarskolan är en gemensam satsning av JTH, Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen och en rad företag. I ProWOOD deltar bland annat Flexator AB, Inwido, Kabe Husvagnar, Myresjöhus, SP Trä och Södra Interiör.

ProWOOD fokuserar på industriell produktframtagning
med praktisk tillämpning inom träindustrin genom företagsspecifika projekt. Produktframtagning avser utveckling och tillverkning av fysiska produkter med tillhörande tjänster, och omfattar hela kedjan från idé till färdig produkt.

Läs mer på Högskolan i Jönköpings hemsida:

http://hj.se/jth/forskarutbildning/forskarskola/forskarskolan-prowood/doktorandtjanster.html

Företagsforskarskolan ProWood – en forskarskola med och för träindustrin.

JTH blir navet för forskarskolan ProWOOD och ett flertal regionala företag inom träbranschen deltar aktivt. Doktorander knyts till företag som har behov och intresse av att utveckla sitt forskningsarbete. På så sätt kommer forskningen fokusera på precis de frågor och problem som företagen och tränäringen i stort upplever.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Träcentrum i Nässjö, Linnéuniversitetet och JTH. ProWood stöds av KK-stiftelsen, som är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Länk till ProWOOD-information på Högskolan i Jönköpings hemsida