Att sälja företag – frukostmöte 17 april

Träcentrum inbjuder till ett frukostmöte med temat att sälja företag.

Står du inför ett ägarskifte? Behöver du veta mer om hur det går till att  sälja företag? Detta frukostmöte ger dig en övergripande bild och hjälper dig att reda ut begreppen för att ta det första steget till en försäljning.

Dag: Fredagen den 17 april
Tid:  Kl 08,00 – 10.00, frukost äter vi under tiden
Plats:    Träcentrum, Nässjö

Kostnad: 350:- / deltagare (faktureras)

Anmälan senast: 13 april 2015

Medverkande:
Thomas Eklöf, Almi Jönköping Logotyp Almi Företagspartner Jönköping
Thomas Eklöf, Almi Företagspartner Jönköping
Vad kan vi på Almi hjälpa till med? Almis erfarenheter kring företagsförsäljning. Finansiering mm

Per Anders Gath, Nexxt Företagsmäklare
Per-Anders Gath, Nexxt Företagsmäklare
Hur går jag tillväga? Hur agerar jag vid en försäljning? Vad är första steget? Prissättning av bolag mm

För mer information och anmälan, kontakta, Kristina Fagerström 0380 – 55 43 16, kristina@tracentrum.se

Frukostmötet arrangeras inom ramen för Träregion Småland – Coachingprojektet

     

Kinesisk delegation besöker Träregion Småland

5 -9 maj besöker en kinesisk delegation Träregion Småland. Delegationen består av Mr Li Peixin, branschexpert på Shanghai Timber Trading Association, tillsammans med ett tiotal kinesiska importörer av trävaror.

Kinas intresse för svenska trävaror fortsätter öka. 2013 blev historiskt för Sveriges sågverksindustri. Den svenska exporten av sågade trävaror till Kina nådde 367,500 m3. En ökning med hela 226%! För första gången fick Sverige vara med på topp 10-listan för exportörer av sågade trävaror till Kina.

Thomas Strand på Träcentrum arrangerar det kinesiska besöket inom ramen för Träregion Småland , med bl a seminarier, matchmaking och sågverksbesök. Allt för att erbjuda en unik plattform för direkt kommunikation mellan vår småländska träindustri och potentiella köpare från Kina.

Besök på sågverk
Den kinesiska delegationen har under veckan besökt plusernergihus i trä i Växjö samt sågverken Vida Alvesta, Nydala samt Bodafors Trä.

De fick bland annat på plats se såg-och hyvlingsteknik och olika kvaliteter på de sågade och hyvlade varorna. Thomas Strand berättar att intresset var stort och att såväl gästerna från Kina som sågverken uppskattade besöken mycket

Matchmaking på Träcentrum
Den 8-9 maj är det seminarier och matchmaking för kinesiska och svenska intressenter på Träcentrum. Seminarierna handlar om
• Den kinesiska marknaden
• Den kinesiska marknaden ur ett svenskt tillväxtorienterat perspektiv
• Successful stories från småländska sågverk – Vida, Gransjöverken och Bergkvists
Matchmaking mellan kinesiska och svenska företag kommer avsluta veckans program

 

 

 

Besöket från Kina genomförs inom ramen för Coachingprojektet och medfinansieras av EU,s Regionala Utvecklingsfond, Träregion Småland och Regionförbundet i Kalmar län.