Branschrådet jobbar för långsiktig kompetensförsörjning

En av Träregion Smålands viktiga delar är Branschråd Trä i Småland vars huvuduppdrag är att hitta vägar för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Branschrådet har under året arbetat fokuserat med två delområden:

  • Att ta fram en behovsstyrd kompetensutvecklingsplan för den småländska träindustrin
  • Arbetet med attityder till träindustrin

Ett stort arbete har gjorts med att kartlägga träindustrins kompetens- och rekryteringsbehov. Här har man fått fram den fakta som behövs för det fortsatta arbetet. Läs mer om kartläggningen här!

Det långsiktiga jobbet med såväl ungdomars som vuxnas attityder till träindustrin har inletts med en översikt över vad olika aktörer gör. Att lära av varandra och se de goda exemplen en en bra start inför framtida aktiviteter och insatser.