Träregion Småland och ProWOOD informerade på Möbelriksdagen

Träregion Småland och ProWOOD informerade på Möbelriksdagen

Den 12 januari var det dags för Möbelriksdagen, som denna gången gick av stapeln i Växjö. Personer från branschen, akademin och det offentliga nätverkade och tog del av kunskaper under dagen. Johan Palm från Träcentrum presenterade doktorandprogrammet ProWOOD tillsammans med doktorander, och Mikael Pekkari som är samordnare för Träregion Småland informerade om vad som händer inom handlingsprogrammet.

?