Att sälja företag – frukostmöte 17 april

Träcentrum inbjuder till ett frukostmöte med temat att sälja företag.

Står du inför ett ägarskifte? Behöver du veta mer om hur det går till att  sälja företag? Detta frukostmöte ger dig en övergripande bild och hjälper dig att reda ut begreppen för att ta det första steget till en försäljning.

Dag: Fredagen den 17 april
Tid:  Kl 08,00 – 10.00, frukost äter vi under tiden
Plats:    Träcentrum, Nässjö

Kostnad: 350:- / deltagare (faktureras)

Anmälan senast: 13 april 2015

Medverkande:
Thomas Eklöf, Almi Jönköping Logotyp Almi Företagspartner Jönköping
Thomas Eklöf, Almi Företagspartner Jönköping
Vad kan vi på Almi hjälpa till med? Almis erfarenheter kring företagsförsäljning. Finansiering mm

Per Anders Gath, Nexxt Företagsmäklare
Per-Anders Gath, Nexxt Företagsmäklare
Hur går jag tillväga? Hur agerar jag vid en försäljning? Vad är första steget? Prissättning av bolag mm

För mer information och anmälan, kontakta, Kristina Fagerström 0380 – 55 43 16, kristina@tracentrum.se

Frukostmötet arrangeras inom ramen för Träregion Småland – Coachingprojektet

     

Strategisk leverantörssamverkan – temadag 7 maj


TMF, Tekniska Högskolan i Jönköping och Träcentrum bjuder in till leverantörsdag 7 maj 2015

Svensk trä- och möbelindustri står inför en rad utmaningar där bland annat konkurrens från lågkostnadsländer ställer krav på effektivare produktion, ökad grad av specialisering med rätt kvalitet och med långsiktigt mer kostnadseffektiva lösningar. För att möta dessa utmaningar krävs en stark och kompetent underleverantörsindustri som kan ta fram och leverera lösningar till möbelindustrin. Ett väl utvecklat samarbete är därmed en viktig framgångsfaktor för branschen.

Detta är ett tillfälle att ta del av intressanta föredrag, studier från branschen och idéer för
framtiden med fokus på samverkan mellan leverantör och producent inom trä- och
möbelindustrin – en dag med möjlighet att nätverka och diskutera med andra företag kring
det viktiga området strategisk leverantörssamverkan.

Läs hela programmet här…

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping

Tid: 09.30-16.00

Kostnad: 400 kr/deltagare

Anmälan senast 20 april – följ länken till programmet för att få information om hur anmälan skall göras.