10 doktorander till företagsforskarskolan ProWOOD

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) och Linnéuniversitetet söker tio doktorander till företagsforskarskolan ProWOOD.

Företagsforskarskolan är en gemensam satsning av JTH, Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen och en rad företag. I ProWOOD deltar bland annat Flexator AB, Inwido, Kabe Husvagnar, Myresjöhus, SP Trä och Södra Interiör.

ProWOOD fokuserar på industriell produktframtagning
med praktisk tillämpning inom träindustrin genom företagsspecifika projekt. Produktframtagning avser utveckling och tillverkning av fysiska produkter med tillhörande tjänster, och omfattar hela kedjan från idé till färdig produkt.

Läs mer på Högskolan i Jönköpings hemsida:

http://hj.se/jth/forskarutbildning/forskarskola/forskarskolan-prowood/doktorandtjanster.html

Framgångsrikt arbete med coaching hjälper till att stärka träindustrin

Träindustrin i Småland har många styrkor men står också inför många utmaningar. Genom ett pågående Coachingprojekt stöttar Träcentrum små och medelstora företag inom branschen att stärka sin konkurrenskraft.

– Träcentrum har initierat ett stort antal projekt och aktiviteter ute hos företagen. Vi har samordnat och utfört seminarier och nätverksträffar med teman som bottnar i företagens behov. Frågor som är i fokus är försäljning, export, ledarskap och kommunikation samt energieffektivisering. Efter en genomgång av företagets marknad, produkter, produktion, personal och organisation fås en tydlig bild av vad företagen behöver stärka sig i, säger Thomas Strand. Vi hjälper bl.a. företagen att knyta nya kontakter till konsulter, forskare och studenter, söka olika former av företagsstöd och coacha enskilda projekt som kan röra innovationsutveckling.

I Jönköpings län är ett av de företag som deltagit WOG TRÄ i Vaggeryd. Jonas Ireklint som är produktionschef säger: ”Vi har tidigare jobbat med 5S inom EU mål 3 för att styra vår verksamhet. Nu ville vi höja nivån ytterligare. Därför tackade vi ja till Träcentrum eftersom vi har goda erfarenheter av tidigare samarbeten. Nu ska vi speeda upp kvalitetsarbetet och samtidigt behålla allt bra som vi redan har byggt upp. Hela företaget ska genomlysas, vi ska lära oss jobba smartare och effektivare, vi ska utföra förbättringsåtgärder i både stort och smått, och sedan följa upp. Målet är att vi ska få ett ännu effektivare företag med korta ställtider – och givetvis ökad lönsamhet.”

WOG Trä – ett av företagen i Coachingprojektet

I Kronobergs län är ett av de företag som deltagit Lidhults Kök. ”Coachingen från Träcentrum resulterade i att vi började arbeta med söka nya återförsäljare samt att stärka marknadsföringen totalt sett. Det har utan tvekan varit utvecklande för oss”, säger Jörgen Jonsson, delägare i företaget.

Lidhultskök – ett av företagen i Coachingprojektet

I Kalmar län är ett av de företag som deltagit Påskallaviks Snickeri. ”Vi är ett litet företag med sex anställda och en mycket kvalificerad maskinpark. Det är frustrerande att ha möjligheter och överkapacitet som inte utnyttjas. Företaget går bra ändå, men nu kände vi att vi behövde hjälp att ta nästa steg och kunna marknadsföra oss mot nya målgrupper. Träcentrum har genom sina insatser och förslag kunnat hjälpa oss att gå vidare och se vilka utvecklingsområden som är realistiska för oss”, säger Peder Ivarsson som är VD för företaget. Peder valdes för övrigt nyligen till Årets Företagare och Årets Entreprenör 2014 i Oskarshamn.

Påskallaviks Snickeri – ett av företagen i coachingprojektet

För eventuella frågor kontakta: Thomas Strand, projektledare Träcentrum: thomas@tracentrum.se, 072-502 37 00.

Läs hela pressreleasen som skickades ut i april 2014

Coachingprojektet, som pågår till och med 31/12 2014 medfinansieras av

EU_centrerad _RGB Woodtheheartofsmaland _smaland -pos