ProWood – träindustrins forskarskola.

Ansökan om att driva företagsnära forskning för träindustrin har lämnats in till KK stiftelsen. Vi hoppas kunna starta augusti/september 2014 om KK stiftelsen godkänner vår ansökan.

Forskarskolan innebär att träindustriföretag och Högskola/Universitet och institut samarbetar för att bedriva forskning som ligger nära de problem som företagen vill lösa. Forskning och företag kommer varandra nära och kan utveckla många nya projekt tillsammans. Forskarskolan siktar på att ha 10 doktorander. Det finns fortfarande några platser kvar för intresserade företag.

  • Deltagande företag: Kährs AB, Kabe Husvagnar AB, Flexator AB, Inwido Sverige AB, Södra Interiör AB
  • Deltagande från forskningen: Högskolan Jönköping, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, SP trä.
  • Forskarskolan leds av Kristina Säfsten Jönköpings Tekniska Högskola
  • Koordinering av  samarbetet företag – akademi  Johan Palm, Träcentrum
  • Finansiering: Deltagande företag och högskola/universitet och Träregion Småland.

Kontakt Johan Palm, Träcentrum 070 268 09 31

Branschrådet jobbar för långsiktig kompetensförsörjning

En av Träregion Smålands viktiga delar är Branschråd Trä i Småland vars huvuduppdrag är att hitta vägar för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Branschrådet har under året arbetat fokuserat med två delområden:

  • Att ta fram en behovsstyrd kompetensutvecklingsplan för den småländska träindustrin
  • Arbetet med attityder till träindustrin

Ett stort arbete har gjorts med att kartlägga träindustrins kompetens- och rekryteringsbehov. Här har man fått fram den fakta som behövs för det fortsatta arbetet. Läs mer om kartläggningen här!

Det långsiktiga jobbet med såväl ungdomars som vuxnas attityder till träindustrin har inletts med en översikt över vad olika aktörer gör. Att lära av varandra och se de goda exemplen en en bra start inför framtida aktiviteter och insatser.

Trädagars 17- 20 september

Vart annat år genomförs hemma-hos-mässan ”Trädagars” i Nässjö-Jönköpingstrakten. Det är 6 av landets starkaste leverantörer av träbearbetande maskiner som visar upp den senaste utvecklingen från sina respektive maskinleverantörer. Sex mässor på ett avstånd av 4 mil och tusentals kvadratmeter utställningsyta.

Läs mer här!