Stor satsning på kompetensutveckling för träindustrin i Jönköpings län

Regionförbundet i Jönköpings län har enhälligt beslutat att bevilja 2,7 miljoner kronor till Träcentrum för kompetensutvecklingsinsatser.

– Behovet av insatser i länet är omfattande och Träcentrums projekt som nu får finansering av Regionförbundet är ett mycket bra initiativ, säger Regionförbundets ordförande Bengt Dahlqvist (M).

Projektet omfattar totalt 3 575 000 kr för kompetensutveckling inom olika områden bl a förbättringsledning, CAD/CAM, Lean, ytbehandling mm. Regionförbundet medfinansierar projektet med 75% och medverkande företag står för 25% av kostnaderna.

Målgruppen för projektet är anställd personal på trärelaterade företag i Jönköpings län.

Läs mer på Regionförbundets hemsida

Träcentrums pressinformation (pdf)

Träregion Småland med på designutställning i Milano

Projektet Träregion Småland var under vecka 15 med på designutställning i Milano. Projektet visades upp genom ett svart trähus som lockade besökarna att informera sig mer om Småland som träregion. Det svarta huset syns mitt i bilden tillsammans med andra svenska utställare i svenska paviljongen i Superstudio i centrala Milano.

Träregion Smålands hus Foto: Träcentrum