Var med och forma framtidens bostadsbyggande. Högintressanta Workshops i februari och mars!

Bild till inbjudan för seminariet Smart HousingMed hjälp av 4 workshops på Träcentrum läggs grunden för det småländska VinnVäxt-projektet ”Smart Housing”. Det är 4 olika teman för träffarna, som är heldagar mellan 08.30 – 17.00. Syftet med varje workshop är att ta fram en vision för 2025 för respektive tema. Se datum och teman nedan, och läs mer i bifogad information. Plats för samtliga workshops är Träcentrum.

Boka in datumen redan nu och anmäl till: Mikael.Pekkari@sp.se

7 februari: Nya marknader för husbranschen och planglasindustrin
14 februari: Politiska och offentliga sektorns roll för ökat bostadsbyggande
7 mars: Bostads- och byggnadsutformning för mer prisvärda bostäder
19 mars: Forsknings- och utbildningsbehoven för innovativt byggande

Välkommen!

SP och Glafo

Läs mer här: Smart Housing workshops – inbjudan (länk till pdf-fil)

Trähusdagar i Borås 13-14 mars 2013

Trähusindustrin i Trä- och möbelföretagen – TMF – samverkar i teknik- och kompetensutvecklingsfrågor med SP. För trettonde året i rad anordnas temadagar om produkter och system för tekniker och inköpare i trähusindustrin. Underrubriken för årets Trähusdagar är ”Modernt trähusbyggande för en hållbar utveckling”.

Läs mer här (Länk till TMFs hemsida)

Trä2013 – ny träutställning i Virserum 5 maj – 8 december 2013

Redan 2004 genomförde Virserums Konsthall sin första stora utställning om allt som  kan göras av trä. 2013 är dags för den fjärde. På över 1300 kvadratmeter invändigt  och tusentals kvadratmeter utvändigt kommer utställningar om och med hållbarhet,  design, konst och slöjd, bostadspolitik, arkitektur och konstruktion att breda ut sig.  Det är det största evenemanget av sitt slag i norra Europa.

Några områden som utställningen berör är:

  • Hållbarhet
  • Svenskt och internationellt träbyggande på övervåningen
  • Framtidens träbyggande – Science Fiction?

Mer än bara utställningar
TRÄ 2013 är mer än bara utställningar. Den 26-27 juni 2013 samlas proffsen på Smålands  trädagar för att lära om diskutera kring träbyggande och hållbarhet. Då tillkännages  också vinnarna inom Nödvändighetens arkitektur. Hela sommarens fylls också av  programinslag och kurser. Det blir slöjdevenemang liksom skogsdagar.

Läs mer på Virserums konsthalls hemsida: http://www.virserumskonsthall.com/php/index.php?tra&catid=22