Så skriver andra om Träregion Småland

Den 16 november lanserades Träregion Småland. Här är länkar till vad andra har skrivit om oss.

 

Vad händer i Coachingsprojektet?

En av de 6 delarna i Träregion Småland är coachningsinsatser mot små företag. Träcentrum som ansvarar för genomförandet av denna del startade upp arbetet under sommaren 2012.

Träcentrum skall tillsammans med företagen diskutera behoven och vad respektive företag anser att de behöver för att kunna vidareutveckla sin verksamhet. Träcentrums uppgift är sedan att lotsa företagen in mot flera olika utvecklingsmöjligheter, såväl konceptmässigt som att vara behjälplig med att söka olika former av finansiering för utveckling. Exempel på resultat kan vara att lotsa enskilda företag att få kontakt med myndigheter som kan stödja utvecklingsarbetet ekonomiskt. Eller att lotsa företagen så att behoven kan lösas av t.ex. högskolor/universitet, forskningsinstitut, export-rådgivare och andra experter. Alla aktiviteter bygger på de enskilda företagens behov.

Projektet vänder sig till små och medelstora trärelaterade företag i Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län och har medfinansiering från EU till och med 2014.

Vill du veta mer om projektet och vilka möjligheter som finns: Kontakta Kristina Fagerström på 0380-55 43 16, kristina@tracentrum.se

SP-koncernen leder Vinnväxt-initiativ för Småland

VINNVÄXT är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Blir en region utvald innebär det olika former av stöd under en period av 10 år. Det totala stödet från Vinnova kan uppgå till 50 miljoner kronor under denna period, med motsvarande finansiering från näringlivet och offentlig sektor i regionen.

Småländska projekt får pengar från Vinnova

Fredagen den 16 november beslutade Vinnova att bevilja 800 000 kr i planeringsbidrag för två projekt i Småland, vilket innebär att Småland har möjlighet att bli en VINNVÄXT-region. De två projekt som fått stödet är  ”Homes from Sweden – hållbara bostäder för fler” och ”Transparent Intelligence”. Bakom ansökningarna stod, förutom SP och Glafo, även näringslivet, kommuner, universiteten samt länsstyrelserna och regionförbunden i Småland.

”Homes from Sweden” skall möjliggöra en radikal förnyelse av trähusindustrin för att dels skapa tillväxt i regionen och dels kunna erbjuda mer prisvärda nya bostäder. Vi ser framför oss en nystart av samma dignitet som när trähusindustrin en gång skapades på 1930-talet för att lösa bostadsbehoven i tillväxtorter, säger Per-Erik Eriksson, sektionschef på SP Trä och projektledare för initiativet.

”Transparent Intelligens”, som handlar om att bilda ett kunskapscenter för att kombinera planglas med andra transparenta material med olika inbyggda funktioner får 300 000 kr och ”Homes from Sweden” får 500 000 kr i planeringsbidrag från Vinnova för att skriva en fullständig ansökan om att Småland skall bli en VINNVÄXT-region. Ansökan skall vara lämnad till Vinnova i maj 2013

Kontaktpersoner för ”Homes from Sweden”
Per–Erik Eriksson, SP Trä, 010-516 62 66, per-erik.eriksson@sp.se
Mikael Pekkari, SP Småföretag, 010-516 58 65, mikael.pekkari@sp.se

Kontaktpersoner för ”Transparent Intelligens”
Marianne Grauers, Glafo, 010-516 63 51, marianne.grauers@glafo.se
Mikael Ludvigsson, Glafo, 010-516 63 54, mikael.ludvigsson@glafo.se